MultySafe Safety System

Het MultySafe Safety System maakt het mogelijk om op (grote) hoogte te bouwen zonder gebruik te maken van steigers.

Bouwen zonder steiger

De methode om snel en efficiënt te bouwen

Bouwen zonder steiger

 

Geen enkele aannemer of steigerbouwer wil het risico lopen dat de steiger instort. Ook vraagt het bouwen van steigers op grote hoogte veel tijd en investeringen en zijn er de nodige (val)risico's. Nu is daar echter het MultySafe Safety System, wat het mogelijk maakt om (op grote hoogte) te bouwen zonder gebruik te maken van steigers.

 

Bouwen zonder steiger is als concept niet nieuw. Het wordt nu vanwege de beperktere ruimte en de snelheid in het bouwen echter steeds actueler en dus stijgt de vraag naar dit soort oplossingen.

 

Voor bouwen zonder steiger (steiger loos bouwen) gelden 2 manieren van bouwen:

  1. Een betonnen of stalen constructie bestaand uit vloeren en kolommen die zonder traditionele steiger omhoog wordt getrokken, waar enkele lagen lager een licht sandwich element van hout en of kunststof tegen aan wordt gezet, wat de geveldichting garandeert.

  2. Een betonnen of stalen kern constructie met dragende sandwich elementen waarop/in de betonnen vloerplaten komen te rusten.

 

In beiden methode kan er snel gebouwd worden en kan de afbouw al tijdens het ruwbouwproces starten.

Bij de 2e variant is zelfs als de sandwich elementen voorzien zijn van kozijnen en glas, de bovenste bouwlaag al wind/ en water dicht .

Ondanks de positieve ervaringen met steiger loos bouwen zijn er toch nog wat kanttekeningen te plaatsen:

  • Het aantal kraanbewegingen is beperkt ten opzichte van het bouwen met een steiger, omdat de complete gevel in grote stukken omhoog gaat.

  • Door het ontbreken van de veilige steiger aan de buitenzijde geeft de veiligheid vanaf de vloer om de in de kraan hangende elementen aan te pakken en te plaatsen toch nog wel veel zorgen. Dit aanpakken van de gevelelementen is in de 2e variant wel beter uit te voeren.

 

 

Voor de beide methode geldt ook dat alle werkzaamheden op de rand van het gebouw vanaf de vloer moeten plaatsvinden.

Deze werkzaamheden omvatten:

  • Maatvoeren van de gevelelementen.

  • Plaatsen stelmateriaal.

  • Aanbrengen definitieve waterkering tussen vloer en gevelelement

  • Plaatsen van de gevelelementen en eventuele balkons

  • Afstellen en afmonteren/aangieten van de elementen

 

Onze oplossing om deze werkzaamheden op hoogte zonder steigers uit te voeren:

het MultySafe Safety System.

 

Download hier de MultySafe brochure

In onze MultySafe Safety System brochure leest u wat het systeem inhoudt, hoe het werkt en hoe het toe te passen is in uw (bouw)project.

Download hier de MultySafe werkinstructie

In onze MultySafe Safety werkinstructie leest u hoe het MultySafe systeem geinstalleerd moet worden en wat de aandachtspunten zijn tijdens deze installatie.

Download hier de Aboma regelgeving voor valbeveiliging

In deze PDF leest u alles over de normen en regelgeving omtrent valbeveiliging. Hierin staat dat altijd eerst een hekwerk (zoals het MultySafe Safety System) geplaatst moet worden tijdens het bouwen op hoogte. Pas als het echt niet anders kan mag aangelijnd gewerkt worden.

Hoe werkt het MultySafe Safety system voor steigerloos bouwen?

Veilig Bouwen zonder steiger. Met het MultySafe safety systeem is dit mogelijk!

 

 

Het systeem is speciaal ontwikkeld voor het bouwen zonder steiger. Het bestaat slechts uit 2 basis onderdelen te weten ten 1e de gebiedsbescherming (tijdelijke leuning op de werkvloer) en ten 2e een mobiele opvangconstructie ter bescherming van vallen van gereedschappen en onderdelen, (om personeel en voorbijgangers op de openbare weg tegen vallende voorwerpen te beschermen).

 

1e Het leuningsysteem bestaat uit een stalen staander (met borging)die maximaal 1500 mm uit elkaar mag staan, en een leuning systeem van 1,5 , 2 of 3 meter lang welke bestaat uit een schopplank een knieregel en een hand regel waar de tussenafstand maximaal 430 mm is. In de hand regel is een uitschuifbare pen aangebracht waarmee het leuningsysteem horizontaal kan worden gekoppeld.

 

Tussen de schopplank en de tussenregel is een rooster aangebracht wat bij werkzaamheden op de rand om hoog kan worden geklapt. Hierdoor kan over de schopplank en onder de knieregel door aan de rand van de vloer worden gewerkt. Het hekwerk blijft gewoon veilig ook als het rooster omhoog geklapt is.

Het leuning systeem klikt in de staanders en kan zonder het wegdrukken van de borging niet uit de staanders worden gehaald. Hierdoor is het systeem uitermate geschikt om het al op de vloerplaat aan te brengen, voor dat deze met de kraan omhoog wordt gehesen.

 

Door het toepassen van lichte materialen is het leuningsysteem goed door 1 man aan te brengen. Een leuningdeel van 3 meter lang weegt maar net 20 kg.

 

Met het MultySafe leuning systeem is het mogelijk om zonder afbreuk te doen aan de randbeveiliging , werkzaamheden aan de vloerrand al dan niet aangelijnd uit te kunnen voeren.

 

Deze werkzaamheden zouden kunnen bestaan uit :

 

- Maatvoeren van de gevelelementen.

- Plaatsen stelmateriaal.

- Aanbrengen definitieve waterkering tussen vloer en gevelelement.

- Plaatsen van de gevelelementen en eventuele balkons, dakranden.

- Afstellen en afmonteren/aangieten van de elementen.

- Randelementen en def leuningwerk/vangrail.

 

Als tijdens de werkzaamheden op de uiterste vloerrand een verhoogd risico aanwezig is dat er materialen van de rand af kunnen vallen , kan er gebruik gemaakt worden van een verrijdbaar scherm wat over de leuning de bouwrand, ter plaatse van het werkgebied, afschermt met een goot/gaasconstructie die de materialen die vallen op kan vangen. Het scherm is geplaatst op blokkeerbare wielen en kan met de hand met de werkzaamheden mee verplaatst worden. De opvangconstructie is voorzien van ballast en moet met de kraan op de verdieping worden gehesen. De constructie is zo geconstrueerd dat deze wel naar de verschillende gevels kan worden verreden.

 

Dit verrijdbaar scherm moet per geveltype/vorm worden aangepast aan de gevelvorm om de aansluiting tegen de gevel zo goed mogelijk te borgen.

Het leuningsysteem is uitgevoerd in aluminium en kuststof ,hierdoor is het gewicht van een 3 meter lang leuning systeem maar net 20 kg.

 

Heeft u vragen over het MultySafe system voor bouwen zonder steiger of wilt u een offerte opvragen? Neem dan contact met ons via info@bouwenzondersteiger.nl

 

 

 

De voordelen van het MultySafe Safety system

Bouwen zonder steiger

Veilig werken

Met het MultySafe Safety system kunt u, zonder afbreuk te doen aan de randbeveiliging, de werkzaamheden al dan niet aangelijnd uitvoeren.

Bouwen zonder steiger

Kosten besparen

Het MultySafe Safety system bespaart u veel tijd, geld en inspanning omdat er geen steigers neergezet worden.

Bouwen zonder steiger

Voor nieuwbouw en renovatie

Het MultySafe Safety System kan gebruikt worden bij zowel nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten als bij transformatieprojecten.

Contact

Mochten er na het bekijken van deze website nog vragen zijn dan kunt u die altijd aan ons stellen via de mail of telefoon.
Ook voor het aanvragen van een offerte of een persoonlijk gesprek of kunt u ons bereiken. Gebruik hiervoor het onderstaande contactformulier of neem contact met ons op via:
telefoon: +31 (0) 6 22 31 65 39 of e-mail: info@bouwenzondersteiger.nl

MultySafe Safety system is onderdeel van:
B.Struijk Holding B.V.
Guldenweg 28 3341 CK
HENDRIK- IDO- AMBACHT
KvK - nr 24395819

Het MultySafe Safety System is geregistreerd onder octrooinummer 1044380.

Steigerloos bouwen op hoogte

Contactformulier MultySafe Safety system

E-mail adres
Onderwerp
Uw vraag